บริษัท แครี่บอย มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

26/12 หมู่ที่ 7 ถ.บางนา-ตราด กม.8 (ขาออก)
ตรงข้าม เมกา บางนา ต.บางแก้ว
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

บริษัท ที.เค.ดี ไฟเบอร์ จำกัด (โรงงาน)

888 ถนนหลวงแพ่ง แขวงทับยาว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

Phone

02-752-8585 (แกรนด์แครี่บอย)
02-360-7555 (แครี่บอยสำนักงานใหญ่)

Working Hours

วันจันทร์ – วันเสาร์

08:00น. – 17:00น.

Have any questions or ideas? Feel free to contact us!